.:: VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ::.
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Głowna ˇ Forum ˇ Galeria ˇ Kontakt ˇ Szukaj ˇ
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
My w mediach
- media o nas

Zobacz więcej!

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Polityka Prywatności

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Opłaty

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Stowarzyszenie Siódemka

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Porozumienie
o współpracy
z Operą Podlaską

Zobacz więcej!

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Misja szkoły

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Dokumenty szkolne

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ubezpieczenie NNW uczniów
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

WDŻ

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Projekty

Podlaskie Spotkania Teatralne
„Zwierciadła”
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Konkursy

„Przyroda poezją
i prozą pisana”


Tworzyć każdy może…

Olimpiada
Kosmetologiczna


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Szukaj
Historia szkoły
Szkola
Menu Glówne
Lokalizacja
Biblioteka
Kadra pedagogiczna
Kalendarz r. szk. 17/18
Dziennik elektroniczny
Rada Rodziców
Przetargi
Dyrekcja
Galeria
Aktualnosci
Kontakt
Budynek
Plan lekcji
Po lekcjach
Rekrutacja
Rozklad dzwonków
Samorząd Uczniowski
Wykaz podreczników
"Na Sztalugach"
Press Class
Patronat
Matura 2015
Jubileusz szkoly
Z kroniki szkoły...
Nauczyciele VII LO
Lista absolwentów
Klasy
Społ.-dziennik. (A)
Społ.-jezykowa (B)
Politechniczna (C)
Kosmetyczna (D)
Fotograficzna (F)
Teatralna (G)
Informacje
Twórcy strony
Napisz do nas
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Chór szkolny

Zobacz więcej !

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Tajne nauczanie

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Izba Pamięci

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Pedagog szkolny

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Szkolny doradca zawodowy

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Świetlica terapeutyczna

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Twórczość uczniów

Z notatnika humanisty

Prace klasy filmowej

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
„Tancerze bez granic”
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
www.szkolnaTapeta.pl

Zobacz więcej !

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Odkrywców Talentów

Zobacz więcej !

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, której zakup współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła bez przemocy

Zobacz więcej !

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Stop Spam!

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
OFERTA EDUKACYJNA VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
NA ROK SZKOLNY 2018/19

Nazwa oddziału/klasy         Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym         Zajęcia uzupełniające pierwsze Zajęcia uzupełniające drugie Języki obce
Od klasy pierwszej Od klasy drugiej
A
społeczno-dziennikarska
język polski WOS historia i społeczeństwo warsztaty dziennikarskie język angielski
język francuski
B
społeczno-językowa
język angielski WOS historia i społeczeństwo komunikacja wizualna
kultura krajów anglosaskich
język angielski
język francuski
D
kosmetyczna
- biologia
chemia
historia i społeczeństwo wizaż i kosmetyka
chemia i biologia kosmetyczna
język angielski
język rosyjski
F
fotograficzna
język angielski geografia historia i społeczeństwo warsztaty fotograficzne język angielski
język niemiecki
G
teatralna
język polski historia przyroda warsztaty teatralne język angielski
język francuski

Zasady i terminy rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Misja szkoły
MISJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

 

VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku jest szkołą otwartą na wyzwania współczesności, łączącą poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji z nowoczesnymi tendencjami w edukacji.

Wszystkie działania podejmowane w szkole służą podnoszeniu jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przebiega ona w atmosferze sprzyjającej kształtowaniu dojrzałej osobowości młodych ludzi, którzy są przygotowywani do samodzielnego, mądrego i godnego życia. W VII Liceum dbamy zarówno o wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, jak i o wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na pomoc w wyborze własnej drogi życiowej, w odnajdywaniu i realizowaniu artystycznych talentów, twórczych możliwości uczniów.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na zasadach wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia. Uczymy funkcjonowania w społeczności w duchu poszanowania podmiotowości każdego człowieka, tolerancji, jak również respektowania praw moralnych i zasad współżycia społecznego.

 

MODEL ABSOLWENTA

Dokładamy starań, by absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego był człowiekiem:

-        odpowiedzialnie korzystającym z zasad demokracji i tolerancji,

-        z szacunkiem odnoszącym się do tradycji,

-        jest otwarty na integrację europejską,

-        respektującym podstawowe zasady etyki i kultury bycia,

-        korzystającym ze swoich praw i przestrzegającym obowiązków,

-        szanującym wartości rodzinne,

-        dbającym o swoje zdrowie i rozwój intelektualny,

-        potrafiącym sobie radzić w sytuacjach stresujących,

-        przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,

-        świadomie podejmującym decyzje,

-        korzystającym z różnych źródeł informacji,

-        aktywnym, twórczym, rozwijającym swoje zainteresowania poprzez taniec, śpiew, fotografowanie, teatr itp.,

-        znającym zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz potrafiącym ocenić swoje w niej miejsce,

-        świadomie planującym swoją karierę zawodową,

-        komunikatywnym i asertywnym,

-        posługującym się językami obcymi,

-        przygotowanym do odbioru sztuki oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie i rekreacji,

-        wrażliwym , dążącym do pełnej samorealizacji.

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Praca szkoły odbywa się w następujących obszarach i obejmuje:

1.     Organizacja i przebieg procesu kształcenia.

·       Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej.

·       Zwiększanie wymagań edukacyjnych.

·       Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów w odpowiedzi na ich potrzeby edukacyjne.

·       Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej.

2.     Opieka i wychowanie.

·       Kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

·       Promowanie postaw związanych z realizacją wartości etycznych, patriotycznych i obywatelskich.

·       Pomoc w planowaniu kariery.

·       Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej.

·       Poprawa stanu bezpieczeństwa.

3.     Promocja i integracja ze środowiskiem zewnętrznym.

·       Zwiększanie zainteresowania szkołą wśród uczniów gimnazjum.

·       Zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami VII Liceum.

·       Udział młodzieży w festiwalach, przeglądach, konkursach, zawodach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

4.     Baza i wyposażenie szkoły.

·       Modernizacja istniejącej bazy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Reklama
Domena www.7lo.bialystok.pl sponsorowana przez www.netlook.pl
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


.::Phoenix 4.0::.